WSTĘPNY PROGRAM RAMOWY XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ POSTĘPY W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

09.09.2021 r.
16:00 - 17:30
warsztaty praktyczne - część I
17:30 - 19:00
warsztaty praktyczne - część II
10.09.2021 r.
10:00
rozpoczęcie konferencji
10:15 - 11:30
sesja naukowa I
11:30 - 12:00
przerwa
12:00 - 13:15
sesja naukowa II
13:15 - 15:00
przerwa
15:00 - 16:30
sesja naukowa III
16:30 - 16:45
przerwa
16:45 - 18:00
sesja naukowa IV